Prague
EuropeCzech RepublicMoraviaPragueSouthBohemia
Share
Tweet

Za hranou skla

Archive: Za hranou skla

Adresa

1 / < >

Výstava Za hranou skla ukáže tvorbu nejodvážnějších českých sklářů dvou generací

Od 13. září do 5. listopadu 2017 v Galerii Tančící dům

Galerie Tančící dům a spolek Blok českého skla otevírají novou výstavu Za hranou skla, která představí tvorbu celkem deseti českých sklářských výtvarníků dvou generací. Díla pěti významných autorů starší generace, Mariana Karla, Vladimíry Klumparové, Vladimíra Kopeckého, Dany Zámečníkové a Jiřiny Žertové, ukáží jejich inovativní přemýšlení a přístupy k práci se sklem. Kurátorským záměrem výstavy je postavit práce těchto autorů do kontrastu s nejmladší generací sklářských výtvarníků. Tvorba současných odvážných tvůrců, Luby Bakičové, Zuzany Kubelkové, Jiřího Lišky, Lukáše Nováka a Vendulky Prchalové, tak napoví, kam se podoba českého skla vyvíjí nyní. Kurátorem expozice je teoretik umění Ján Gajdušek. Výstavu Za hranou skla je možné navštívit od 13. září do 5. listopadu 2017.


První generace zahrnuje umělce, kteří položili základ rozvoji českého skla jako svébytného sochařského materiálu ve volném umění. Výtvarníci z této zlaté generace, z nichž většina vzešla ze sklářských ateliérů pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové pod vedením profesorů Josefa Kaplického a Stanislava Libenského, dokázali sklo jako materiál pozvednout z užitého do volného umění a výrazně jej prosadit ve světě. Pětice vybraných autorů Marian Karel, Vladimíra Klumparová, Vladimír Kopecký, Dana Zámečníková a Jiřina Žertová svou tvorbou demonstruje nejen pestrou variabilitu sochařských přístupů, kterými je možné pracovat se sklem, ale také komplexnost myšlení, kterým zasahují do dalších oblastí umění včetně malby, designu, grafiky a architektury. V jejich tvorbě můžeme nalézt mnoho uměleckých intervencí, kterými se podíleli na významných stavbách nejen v České republice, ale také např. v Japonsku a USA.


Nastupující mladá generace sklářů navazuje na tradici svých profesorů, přistupuje ke sklu velmi inovativně a zkoumá jeho možnosti ve spojení s netradičními materiály. Vybraní autoři Luba Bakičová, Zuzana Kubelková, Jiří Liška, Lukáš Novák a Vendulka Prchalová jsou absolventy, a v některých případech ještě studenty, sklářských ateliérů Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze pod vedením Ronyho Plesla, Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pod vedením Ilji Bílka a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pod vedením Petra Stanického. „Díla mladých umělců budou vedle děl autorů starší generace výrazně rezonovat a divákovi napoví, kam se současné české autorské sklo za téměř 60 let po svém fenomenálním úspěchu na EXPO 58 v Bruselu posunulo,“ vysvětluje Michael Macek, předseda spolku Blok českého skla.


Doprovodný program výstavy zahrnuje dvě komentované prohlídky 19. září a 10. října 2017. A dvě přehlídky šperků s názvem Šperky, sochy, design 12. října a 3. listopadu 2017, které představí šperky významných umělců Václava Cíglera, Vratislava Karla Nováka, Evy Eisler, Jaromíra Rybáka, Vladimíry Klumparové a Jozefa Soukupa. V prostorech Tančícího domu proběhne v době konání výstavy dne 12. října 2017  Evening sale, aukce třetího ročníku projektu Křehká síla skla, pořádaného aukčním domem DOROTHEUM. Od 2. do 11. října 2017 bude aukci předcházet v 6. patře Tančícího domu výstava dražených děl sklářských výtvarníků.
Výstava Za hranou skla je organizována nově vzniklým spolkem Blok českého skla, který byl iniciován manželi Michaelem a Jitkou Mackovými, galeristkou Jitkou Pokornou a umělkyní Vladimírou Klumparovou. Expozice bude ve sníženém druhém podlaží Tančícího domu otevřená od 13. 9. do 5. 11. 2017 každý den mezi 09:00 a 20:00.
Současně s výstavou Za hranou skla probíhá v Galerii Tančící dům tematická výstava 13 komnat První republiky. Ta prostřednictvím dobových artefaktů přibližuje, jak se žilo v Československu v období mezi dvěma světovými válkami. Třináct tematických okruhů představuje oblasti, jako jsou například film, umění, móda či sport. Expozici je možné navštívit až do 25. října 2017.