Prague
EuropeCzech RepublicMoraviaPragueSouthBohemia
Share
Tweet

Design rakví v rámci Designblok 2017

Archive: Design rakví v rámci Designblok 2017

Adresa

1 / < >

Galerie 1  hostí  skupinovou výstavu design rakví v rámci Designblok 2017

( mezera v designu)

 

LADISLAV PLÍHAL

 

Od  5.10.2017 do 30.10,2017  -  bude v Galerii 1, Štěpánská 47, Praha 1, přístupná  výstava design rakví.

 

Myšlenku o novém, netradičním zpracování pohřebních truhel – rakví v sobě nosil výtvarník, designér a dřevo-soustružník AntonínHepnar několik let. Své představy zformuloval do projektu nazvaného příznačně Mezera v designu, který vrcholí ve výstavě v Galerii 1 ve Štěpánské ulici v Praze. Výstava, jejímž je iniciátorem, je součástí Designbloku 2017. V galerii bude  vystaveno několik rakví, které přímo pro výstavu vytvořilo několik produktových či grafických designérů a umělců. 

 

 

 

Osm objektů pro výstavu připravilo osm autorů, každý jiné výtvarné pro-fese a zaměření.

Nejstarší z nich a zároveň autor výstavy, Antonín Hepnar, si sám pro sebe vytvořil raketu, ve které plánuje být doopravdy pohřben. Raketa je zdobena pro něj zásadními a charakteristickými haptickými vejci a dře-věnou květinou. Oproti tomu nejmladší autor, Ladislav Plíhal, vytvořil rakev pro nenarozené děti. Tvar papírové loďky je svým způsobem nadějný a nám všem důvěrně známý, zároveň (i možným pohupováním) připomíná koléb-ku. Plíhal jako jediný má na výstavě objekty dva: druhá rakev je vytvořena s vtipem: jako krajina s drobounkým Řípem na víku; je určena pro českého vlastence – turistu.

Jiří Ďuriš jako jediný nemá jen výstavní exponát, ale své rakve, „Optimistic coffin“, doopravdy prodává na svém webu v různých barev-ných a materiálových provedeních. Hanuš a Zlata Lamrovi čerpali z rodinné historie a z přírody a vytvořili společně křehkou kuklu, která v sobě tajemně skrývá určitou naději na nový život.

Nejabstraktnější schránkou – či spíše už výhradně uměleckým objektem – je „sokl“ Jana Stolína. Jakub Berdych zvolil tvar jednoduchého domu,

Martina Špinková svoji truhlu pojednala ty-pograficky. Inspirace a podoby jsou tedy hodně různé, přesto mají několik věcí společných (tedy kromě zajímavého faktu, že jsou všechny provedeny ve světlém dřevě či barvě). Především se všechny tyto objekty potýkají s těžkým tématem a skrze výtvarné zpracování je odlehčují, přistupují k němu blíže s větší či menší nebojácností. Objevují se inspirace z vlastních životů a té-mata, která jsou jednotlivým výtvarníkům blízká, někdy byla konečná podoba rakve vybrána po konzultaci s okolím.

Každá truhla v sobě skrývá naději, ať už skrze přání dobré plavby, cesty do vesmíru nebo skrze jiné znázornění a poselství. Každá z nich je svým způsobem přípravou na smrt (ať už na vlastní, cizí či je abstrahovaná do uměleckého díla), tedy na událost, ze které máme většinou strach. Událost, která se týká každého z nás, klade otázku po nadzemskosti a zároveň je spojena rituálem posledního rozloučení s po-zemským světem (směrem do země).

Tento rituál byl již od nejstarších civi-lizací událostí důstojnou, důležitou pro pozůstalé a mající specifický (podle kultury či náboženství) design. Tento design však v poslední době společně s rituálem poněkud ustrnul a doznal určitých mezer. Jednu takovou mezeru, totiž podobu poslední schránky, ve které je člověk uložen do hrobu, se tato výstava (a celý projekt Antonína Hepnara) snaží zaplnit. Zdánlivě malým kro-kem, nevelkou výstavou, se tak kladou ne úplně běžné otázky a ukazují nové možnosti. Může jinak či osobněji pojatá schránka nesoucí ostatky člověka pomoci prožít jeho blízkým nelehkou dobu po úmrtí jinak, třeba trochu lehčeji a hlouběji zároveň? Osobněji? Nebo je to jedno a necháme mezeru mezerou?

 

 

 

ANTONÍN HEPNAR

 

 


HANUŠ  a ZLATA LAMROVI
Hanuš a ZLATA LAMROVI

MARTINA ŠPINKOVÁ

 ANTONÍN HEPNAR

Výstava se začíná  od  6.10.2017. – 30.10.2017

Vernisáž 5.10 od 18h

Adresa

Galerie 1, Štěpánská 47, Praha 1

www.galerie1.cz

https://www.facebook.com/galerie1cz

https://www.instagram.com/galerie_1/