Prague
Share
Tweet

Orit Ishay: Země jelena

Orit Ishay: Země jelena

- , 10:00
Prague City Gallery - House of Photography

Adresa

Revoluční 1006/5, Praha 1
srp 20
Orit Ishay: Země jelena Prague City Gallery - House of Photography
20.8.2017, 10:00
srp 21
Orit Ishay: Země jelena Prague City Gallery - House of Photography
21.8.2017, 10:00
srp 22
Orit Ishay: Země jelena Prague City Gallery - House of Photography
22.8.2017, 10:00
srp 23
Orit Ishay: Země jelena Prague City Gallery - House of Photography
23.8.2017, 10:00
srp 24
Orit Ishay: Země jelena Prague City Gallery - House of Photography
24.8.2017, 10:00
srp 25
Orit Ishay: Země jelena Prague City Gallery - House of Photography
25.8.2017, 10:00
srp 26
Orit Ishay: Země jelena Prague City Gallery - House of Photography
26.8.2017, 10:00
srp 27
Orit Ishay: Země jelena Prague City Gallery - House of Photography
27.8.2017, 10:00
srp 28
Orit Ishay: Země jelena Prague City Gallery - House of Photography
28.8.2017, 10:00
srp 29
Orit Ishay: Země jelena Prague City Gallery - House of Photography
29.8.2017, 10:00
srp 30
Orit Ishay: Země jelena Prague City Gallery - House of Photography
30.8.2017, 10:00
srp 31
Orit Ishay: Země jelena Prague City Gallery - House of Photography
31.8.2017, 10:00
zář 01
Orit Ishay: Země jelena Prague City Gallery - House of Photography
1.9.2017, 10:00
zář 02
Orit Ishay: Země jelena Prague City Gallery - House of Photography
2.9.2017, 10:00
zář 03
Orit Ishay: Země jelena Prague City Gallery - House of Photography
3.9.2017, 10:00
zář 04
Orit Ishay: Země jelena Prague City Gallery - House of Photography
4.9.2017, 10:00
zář 05
Orit Ishay: Země jelena Prague City Gallery - House of Photography
5.9.2017, 10:00
zář 06
Orit Ishay: Země jelena Prague City Gallery - House of Photography
6.9.2017, 10:00
zář 07
Orit Ishay: Země jelena Prague City Gallery - House of Photography
7.9.2017, 10:00
zář 08
Orit Ishay: Země jelena Prague City Gallery - House of Photography
8.9.2017, 10:00
zář 09
Orit Ishay: Země jelena Prague City Gallery - House of Photography
9.9.2017, 10:00
zář 10
Orit Ishay: Země jelena Prague City Gallery - House of Photography
10.9.2017, 10:00
1 / < >

Orit Ishay: Země jelena

Galerie hlavního města Prahy

Dům fotografie, Revoluční 5, Praha 1

6. 6. – 10. 9. 2017

út–ne 10:00–18:00, čt 10:00–20:00

Kurátorka: Dalia Levin

 

Samostatnou výstavou se poprvé v Čechách představuje izraelská umělkyně Orit Ishay (*1961). Výběr sestává z jejích nejvýznamnějších sérií vyznačujících se lokálním obsahem, zároveň však s výrazným mezinárodním přesahem. Práce prezentované na výstavě byly vytvořeny během uplynulých deseti let.

Orit Ishay zkoumá realitu prostřednictvím obrazů ze svého okolí, ať už jde o klasické či jinou formou zpracované fotografie. Pracuje buď samostatně, nebo ve spolupráci s komunitami. Svým zkoumáním a využíváním dosavadních forem zobrazování a interpretace se snaží upozorňovat na společenské a politické otázky rezonující v izraelské společnosti. Dotýká se těch nejcitlivějších témat ovlivňujících civilní život v její zemi a její přístup odráží hluboký vhled a rozsáhlé znalosti.

Práce Ishay jsou velmi osobní, úzce svázané s místem vzniku, současně však mají charakter univerzální. Umělkyně se zabývá interakcemi mezi člověkem a místem a jejich vlivem na utváření identity a národního vědomí. Vzhledem ke společenským, politickým a bezpečnostním proměnám, k nimž v současnosti dochází po celém světě, lze říci, že práce Orit Ishay, zaměřené původně na lokální publikum, mají všeobecnou platnost.

Její tvůrčí metoda spočívá v narušování a novém navazování spojitostí. Svá umělecká díla staví na místech, která navozují bezprostřední dojem krásy – ale to je pouhý povrch. Přístup Ishay se opírá o historické tradice fotografování a vytváření obrazů, na nichž založila a dále rozvinula svůj specifický styl. Ten je svůdný i klamný zároveň a umělkyně od diváků vyžaduje, aby její kód pečlivě luštili. Pomocí dekonstrukce a následné rekonstrukce propůjčuje různým místům a obrazům nové významy a divákům předestírá široký horizont znalostí a poznatků. Stejně tak svým jedinečným způsobem představuje centrum i periferii, jednotlivce i komunitu, národ i armádu, město i kibuc, první osadníky i nové přistěhovalce, bolestné ztráty i naději, minulost i přítomnost. Její díla zprostředkovávají hluboké seznámení se s národem a jeho vlastí a před očima diváků odhalují bezmeznou sílu života, kterou nelze sevřít do hranic ani vymezit náboženstvím či pohlavím.

Obě podlaží galerie jsou rozčleněna do oddělených částí představujících umělecká díla autorky vytvořená v nejrůznějších médiích, od fotografie přes lept až po videa a instalace. Jsou to samostatné kapitoly jediného příběhu, jenž se odvíjí po dlouhé časové ose, spojuje je logická souvislost a vzájemné syntaktické vazby. V souladu s povahou děl jsou ve spodním podlaží vystaveny práce monochromní, zatímco v horním podlaží práce v barvě.

Název výstavy – „Země jelena“ – odkazuje na jeden z výrazů pro Zemi izraelskou, zmiňovaný v knize Daniel (Dn 11:16) jako metafora, v níž je toto ušlechtilé zvíře symbolem velkolepé a nádherné země.

Symbol jelena si do znaku dala také Izraelská pošta. A podobně jako její červené poštovní vozy s vyobrazením jelena křižují celou zemi a dokonce i dnes, v éře internetu, dojíždějí až do nejodlehlejších končin, tak i dílo Ishay metaforicky objímá celou zemi. Odtud byl převzat název této výstavy i s celou škálou skutečných a symbolických významů, jež s sebou nese.

Dalia Levin

Places & Venues

Partneři

Partner

Galerie hlavního města Prahy - Dům fotografie

Galerie hlavního města Prahy - Dům fotografie

+ Detail

< >