Prague
Share
Tweet

Jaroslav Róna 1997–2017

Jaroslav Róna 1997–2017

- , 10:00
Prague City Gallery - Stone Bell House

Adresa

Staroměstské nám. 13/605, Praha 1 - Staré Město
srp 20
Jaroslav Róna 1997–2017 Prague City Gallery - Stone Bell House
20.8.2017, 10:00
srp 22
Jaroslav Róna 1997–2017 Prague City Gallery - Stone Bell House
22.8.2017, 10:00
srp 23
Jaroslav Róna 1997–2017 Prague City Gallery - Stone Bell House
23.8.2017, 10:00
srp 24
Jaroslav Róna 1997–2017 Prague City Gallery - Stone Bell House
24.8.2017, 10:00
srp 25
Jaroslav Róna 1997–2017 Prague City Gallery - Stone Bell House
25.8.2017, 10:00
srp 26
Jaroslav Róna 1997–2017 Prague City Gallery - Stone Bell House
26.8.2017, 10:00
srp 27
Jaroslav Róna 1997–2017 Prague City Gallery - Stone Bell House
27.8.2017, 10:00
srp 29
Jaroslav Róna 1997–2017 Prague City Gallery - Stone Bell House
29.8.2017, 10:00
srp 30
Jaroslav Róna 1997–2017 Prague City Gallery - Stone Bell House
30.8.2017, 10:00
srp 31
Jaroslav Róna 1997–2017 Prague City Gallery - Stone Bell House
31.8.2017, 10:00
zář 01
Jaroslav Róna 1997–2017 Prague City Gallery - Stone Bell House
1.9.2017, 10:00
zář 02
Jaroslav Róna 1997–2017 Prague City Gallery - Stone Bell House
2.9.2017, 10:00
zář 03
Jaroslav Róna 1997–2017 Prague City Gallery - Stone Bell House
3.9.2017, 10:00
zář 05
Jaroslav Róna 1997–2017 Prague City Gallery - Stone Bell House
5.9.2017, 10:00
zář 06
Jaroslav Róna 1997–2017 Prague City Gallery - Stone Bell House
6.9.2017, 10:00
zář 07
Jaroslav Róna 1997–2017 Prague City Gallery - Stone Bell House
7.9.2017, 10:00
zář 08
Jaroslav Róna 1997–2017 Prague City Gallery - Stone Bell House
8.9.2017, 10:00
zář 09
Jaroslav Róna 1997–2017 Prague City Gallery - Stone Bell House
9.9.2017, 10:00
zář 10
Jaroslav Róna 1997–2017 Prague City Gallery - Stone Bell House
10.9.2017, 10:00
zář 12
Jaroslav Róna 1997–2017 Prague City Gallery - Stone Bell House
12.9.2017, 10:00
zář 13
Jaroslav Róna 1997–2017 Prague City Gallery - Stone Bell House
13.9.2017, 10:00
zář 14
Jaroslav Róna 1997–2017 Prague City Gallery - Stone Bell House
14.9.2017, 10:00
zář 15
Jaroslav Róna 1997–2017 Prague City Gallery - Stone Bell House
15.9.2017, 10:00
zář 16
Jaroslav Róna 1997–2017 Prague City Gallery - Stone Bell House
16.9.2017, 10:00
zář 17
Jaroslav Róna 1997–2017 Prague City Gallery - Stone Bell House
17.9.2017, 10:00
zář 19
Jaroslav Róna 1997–2017 Prague City Gallery - Stone Bell House
19.9.2017, 10:00
zář 20
Jaroslav Róna 1997–2017 Prague City Gallery - Stone Bell House
20.9.2017, 10:00
zář 21
Jaroslav Róna 1997–2017 Prague City Gallery - Stone Bell House
21.9.2017, 10:00
zář 22
Jaroslav Róna 1997–2017 Prague City Gallery - Stone Bell House
22.9.2017, 10:00
zář 23
Jaroslav Róna 1997–2017 Prague City Gallery - Stone Bell House
23.9.2017, 10:00
zář 24
Jaroslav Róna 1997–2017 Prague City Gallery - Stone Bell House
24.9.2017, 10:00
zář 26
Jaroslav Róna 1997–2017 Prague City Gallery - Stone Bell House
26.9.2017, 10:00
zář 27
Jaroslav Róna 1997–2017 Prague City Gallery - Stone Bell House
27.9.2017, 10:00
zář 28
Jaroslav Róna 1997–2017 Prague City Gallery - Stone Bell House
28.9.2017, 10:00
zář 29
Jaroslav Róna 1997–2017 Prague City Gallery - Stone Bell House
29.9.2017, 10:00
zář 30
Jaroslav Róna 1997–2017 Prague City Gallery - Stone Bell House
30.9.2017, 10:00
říj 01
Jaroslav Róna 1997–2017 Prague City Gallery - Stone Bell House
1.10.2017, 10:00
říj 03
Jaroslav Róna 1997–2017 Prague City Gallery - Stone Bell House
3.10.2017, 10:00
říj 04
Jaroslav Róna 1997–2017 Prague City Gallery - Stone Bell House
4.10.2017, 10:00
říj 05
Jaroslav Róna 1997–2017 Prague City Gallery - Stone Bell House
5.10.2017, 10:00
říj 06
Jaroslav Róna 1997–2017 Prague City Gallery - Stone Bell House
6.10.2017, 10:00
říj 07
Jaroslav Róna 1997–2017 Prague City Gallery - Stone Bell House
7.10.2017, 10:00
říj 08
Jaroslav Róna 1997–2017 Prague City Gallery - Stone Bell House
8.10.2017, 10:00
říj 10
Jaroslav Róna 1997–2017 Prague City Gallery - Stone Bell House
10.10.2017, 10:00
říj 11
Jaroslav Róna 1997–2017 Prague City Gallery - Stone Bell House
11.10.2017, 10:00
říj 12
Jaroslav Róna 1997–2017 Prague City Gallery - Stone Bell House
12.10.2017, 10:00
říj 13
Jaroslav Róna 1997–2017 Prague City Gallery - Stone Bell House
13.10.2017, 10:00
říj 14
Jaroslav Róna 1997–2017 Prague City Gallery - Stone Bell House
14.10.2017, 10:00
říj 15
Jaroslav Róna 1997–2017 Prague City Gallery - Stone Bell House
15.10.2017, 10:00
říj 17
Jaroslav Róna 1997–2017 Prague City Gallery - Stone Bell House
17.10.2017, 10:00
říj 18
Jaroslav Róna 1997–2017 Prague City Gallery - Stone Bell House
18.10.2017, 10:00
říj 19
Jaroslav Róna 1997–2017 Prague City Gallery - Stone Bell House
19.10.2017, 10:00
říj 20
Jaroslav Róna 1997–2017 Prague City Gallery - Stone Bell House
20.10.2017, 10:00
říj 21
Jaroslav Róna 1997–2017 Prague City Gallery - Stone Bell House
21.10.2017, 10:00
říj 22
Jaroslav Róna 1997–2017 Prague City Gallery - Stone Bell House
22.10.2017, 10:00
říj 24
Jaroslav Róna 1997–2017 Prague City Gallery - Stone Bell House
24.10.2017, 10:00
říj 25
Jaroslav Róna 1997–2017 Prague City Gallery - Stone Bell House
25.10.2017, 10:00
říj 26
Jaroslav Róna 1997–2017 Prague City Gallery - Stone Bell House
26.10.2017, 10:00
říj 27
Jaroslav Róna 1997–2017 Prague City Gallery - Stone Bell House
27.10.2017, 10:00
říj 28
Jaroslav Róna 1997–2017 Prague City Gallery - Stone Bell House
28.10.2017, 10:00
říj 29
Jaroslav Róna 1997–2017 Prague City Gallery - Stone Bell House
29.10.2017, 10:00
1 / < >

Do povědomí širší kulturní veřejnosti vstoupil Jaroslav Róna jako spoluzakladatel nejvýznamnějšího uměleckého sdružení generace osmdesátých let, skupiny Tvrdohlavých. Již v jejím rámci se profiloval jako výrazná originální osobnost vymykající se dobově aktuálním trendům, což přesvědčivě doložila i jeho první velká samostatná výstava, kterou v roce 1997 uspořádala Galerie hlavního města Prahy v Domě U Kamenného zvonu. Dnes – po dvaceti letech – se ve stejném výstavním prostoru k Rónově tvorbě vracíme.

 Nová výstava, jež časově navazuje na díla z roku 1997, zahrnuje sochařské a malířské práce z posledních dvaceti let. Prostřednictvím videoinstalací přibližuje také autorovy monumentální realizace do veřejného prostoru (jezdecká socha Odvahy – Jošta Lucemburského v Brně, 2015; Pomník Franze Kafky v Praze, 2003). Výstava, jež se koná v roce Rónových šedesátých narozenin, se zaměřuje především na prezentaci prací vzniklých v uvedeném období, avšak zároveň se snaží představit umělcovu tvorbu v určité vizuální a vnitřně polarizované celistvosti.

 Instalace zahrnuje plastiky vyjadřující kontinuitu s Rónovým charakteristickým „mýtizujícím“ či „archetypálním“ stylem (Tvor II,1996;Nosorožec, 2016), avšak také sochy z posledních let, jež charakterizuje střídmější abstrahovanější stylizace tvaru (Hvězdář, 2014; Plochý muž,2016).

 Od počátku své umělecké dráhy byl Róna považován především za malíře. Ke změně dochází v období 1992–1994, kdy takřka přestal malovat a zaměřil se na sochařskou práci. Vedle plastik znázorňujících válečné objekty (Průzkumná loď, 1996; Sklad bomb, 1996) začal vytvářet tzv. „architektony“. Jde o nevelké plastiky vázané k městům a místům, inspirované stavbami labyrintů, pevností a různých rituálních staveb, jež vzhledem připomínají archeologické nálezy a evokují svět starověkých a předhistorických kultur (Rituální stavba, 1992; Aréna 1996). Lze je chápat jako „vzpomínky na budoucnost“ odkazující k místům katastrofických dějů minulých, ale možná i nadcházejících. Tematicky souvisí s obrazy apokalyptických vizí zničení měst a celých civilizací (Opuštěné město, 2009; Město beze jména, 2008). Po roce 2000 je motiv zkázy realizován ve dvou odlišných podobách: první pojímá Apokalypsu v mysticky náboženském duchu (ztělesnění zla satana se objevuje v obrazech Osud města a On vstoupil do ulic z roku 2008 stejně jako v soše Stojícího čerta, 2009) a kontrastuje s druhou civilnější, ale o nic méně děsivou „orwellovskou“ technicistní verzí (obrazy Velká spalovna, 2008; Ingoty, 2014). V Rónově sochařském díle vrcholí téma moderní Apokalypsy v působivých „industriálních“ plastikách z letošního a minulého roku (Továrna, 2017; Archiv, 2017; Ministerstvo, 2016), kde se prolíná s kafkovskými traumaty ze ztráty smyslu věcí a absurdity světa.

 Vedle sochařských prací navazujících na architektony se v umělcově tvorbě takřka paralelně prosazuje linie figurální. Již na počátku devadesátých let autor vytvořil Podobenství s labutí (1992) a o rok později Podobenství s lebkou. Obě plastiky charakterizuje dvojdomé pojetí plastických objemů a je příznačné i pro další práce jako David a Goliáš (2006), návrh pomníku Sigmunda Freuda (2006) i dvě starší nefigurální kompozice Tvor II (1996) a Sépie (1998). Rónovým vrcholným sochařským dílem je Pomník Franze Kafky v Praze (2003) inspirovaný scénou ze spisovatelovy novely Popis jednoho zápasu sestávající ze dvou mužských postav, nesoucí a nesené. Sochaři se zde podařilo vytvořit pomník přesně vyvážených hmot, který není „zapomníkem“. Ve zdařilé syntéze propojil nadčasové sochařské pojetí s ozvláštňujícími momenty a vytvořil působivý celek poutající pozornost zahraničních návštěvníků i Pražanů.

 Z prací vznikajících v tomto století se vyčleňují dva tematicky vyhraněné okruhy: první se vztahuje k fantaskní exotice (plastika Africký plavec z roku 2011 a obraz Srdce temnoty z roku 2012) a druhý zahrnuje soubor sci-fi plastik významově rezonujících s orwellovskými motivy (Vertikální robot, 2013; Ge – muž, 2012; Ge – pes, 2012). Novou polohu v autorově tvorbě představují malířské metafyzické postapokalyptické kompozice. Některé nepůsobí na první pohled dramatickým, ale spíše nostalgickým dojmem, za zdánlivou idylou a dětskými motivy se však objevují zlověstné signály; kupříkladu postavy obrazu Dvě děti na procházce(2016) jsou zachyceny s plynovými maskami na hlavách.

 Vnitřní kontinuitou Rónovy tvorby je vyrovnávání se s fenoménem zla. Autor se sám se svými postoji řadí k poválečné generaci umělců, kteří reflektovali předcházející tragickou dobu, a ve svých malířských počátcích se cítil spřízněn s umělci italské transavantgardy a německých Neue Wilde. Téma smrti, zániku a nekončícího zla prostupuje Rónovy práce jako červená nit a je spjato s esenciálními dilematy víry, které umělec vnímá pesimisticky: „Na zeměkouli převládá zlo, Bůh, jak si ho představuji já, zlo ani nevnímá.“ Současně je v umělcově tvorbě konstantně přítomen pozitivnější protipól. Představují jej kupříkladu malířské kompozice vyjadřující potěšení ze hry barev a tvarů, nebo téma vítězství dobra nad zlem ztělesněné monumentální postavou Rytíře s drakem (1995).

 

Olga Malá


Places & Venues

Staroměstské nám. 13/605, Praha 1 - Staré Město

CalendarMarker

Partneři

Partner

Galerie hlavního města Prahy - Dům U Kamenného zvonu

Galerie hlavního města Prahy - Dům U Kamenného zvonu

+ Detail

< >