Prague
EuropeCzech RepublicMoraviaPragueSouthBohemia
Share
Tweet

Strašnice … zahrada Prahy, brána armád…

Strašnice … zahrada Prahy, brána armád…

- , 09:00
The City of Prague Museum

Adresa

Na Poříčí 52, Praha 8
zář 24
Strašnice … zahrada Prahy, brána armád… The City of Prague Museum
24.9.2018, 09:00
zář 25
Strašnice … zahrada Prahy, brána armád… The City of Prague Museum
25.9.2018, 09:00
zář 26
Strašnice … zahrada Prahy, brána armád… The City of Prague Museum
26.9.2018, 09:00
zář 27
Strašnice … zahrada Prahy, brána armád… The City of Prague Museum
27.9.2018, 09:00
zář 28
Strašnice … zahrada Prahy, brána armád… The City of Prague Museum
28.9.2018, 09:00
zář 29
Strašnice … zahrada Prahy, brána armád… The City of Prague Museum
29.9.2018, 09:00
zář 30
Strašnice … zahrada Prahy, brána armád… The City of Prague Museum
30.9.2018, 09:00
říj 01
Strašnice … zahrada Prahy, brána armád… The City of Prague Museum
1.10.2018, 09:00
říj 02
Strašnice … zahrada Prahy, brána armád… The City of Prague Museum
2.10.2018, 09:00
říj 03
Strašnice … zahrada Prahy, brána armád… The City of Prague Museum
3.10.2018, 09:00
říj 04
Strašnice … zahrada Prahy, brána armád… The City of Prague Museum
4.10.2018, 09:00
říj 05
Strašnice … zahrada Prahy, brána armád… The City of Prague Museum
5.10.2018, 09:00
říj 06
Strašnice … zahrada Prahy, brána armád… The City of Prague Museum
6.10.2018, 09:00
říj 07
Strašnice … zahrada Prahy, brána armád… The City of Prague Museum
7.10.2018, 09:00
říj 08
Strašnice … zahrada Prahy, brána armád… The City of Prague Museum
8.10.2018, 09:00
říj 09
Strašnice … zahrada Prahy, brána armád… The City of Prague Museum
9.10.2018, 09:00
říj 10
Strašnice … zahrada Prahy, brána armád… The City of Prague Museum
10.10.2018, 09:00
říj 11
Strašnice … zahrada Prahy, brána armád… The City of Prague Museum
11.10.2018, 09:00
říj 12
Strašnice … zahrada Prahy, brána armád… The City of Prague Museum
12.10.2018, 09:00
říj 13
Strašnice … zahrada Prahy, brána armád… The City of Prague Museum
13.10.2018, 09:00
říj 14
Strašnice … zahrada Prahy, brána armád… The City of Prague Museum
14.10.2018, 09:00
říj 15
Strašnice … zahrada Prahy, brána armád… The City of Prague Museum
15.10.2018, 09:00
říj 16
Strašnice … zahrada Prahy, brána armád… The City of Prague Museum
16.10.2018, 09:00
říj 17
Strašnice … zahrada Prahy, brána armád… The City of Prague Museum
17.10.2018, 09:00
říj 18
Strašnice … zahrada Prahy, brána armád… The City of Prague Museum
18.10.2018, 09:00
říj 19
Strašnice … zahrada Prahy, brána armád… The City of Prague Museum
19.10.2018, 09:00
říj 20
Strašnice … zahrada Prahy, brána armád… The City of Prague Museum
20.10.2018, 09:00
říj 21
Strašnice … zahrada Prahy, brána armád… The City of Prague Museum
21.10.2018, 09:00
říj 22
Strašnice … zahrada Prahy, brána armád… The City of Prague Museum
22.10.2018, 09:00
říj 23
Strašnice … zahrada Prahy, brána armád… The City of Prague Museum
23.10.2018, 09:00
říj 24
Strašnice … zahrada Prahy, brána armád… The City of Prague Museum
24.10.2018, 09:00
říj 25
Strašnice … zahrada Prahy, brána armád… The City of Prague Museum
25.10.2018, 09:00
říj 26
Strašnice … zahrada Prahy, brána armád… The City of Prague Museum
26.10.2018, 09:00
říj 27
Strašnice … zahrada Prahy, brána armád… The City of Prague Museum
27.10.2018, 09:00
říj 28
Strašnice … zahrada Prahy, brána armád… The City of Prague Museum
28.10.2018, 09:00
říj 29
Strašnice … zahrada Prahy, brána armád… The City of Prague Museum
29.10.2018, 09:00
říj 30
Strašnice … zahrada Prahy, brána armád… The City of Prague Museum
30.10.2018, 09:00
říj 31
Strašnice … zahrada Prahy, brána armád… The City of Prague Museum
31.10.2018, 09:00
lis 01
Strašnice … zahrada Prahy, brána armád… The City of Prague Museum
1.11.2018, 09:00
lis 02
Strašnice … zahrada Prahy, brána armád… The City of Prague Museum
2.11.2018, 09:00
lis 03
Strašnice … zahrada Prahy, brána armád… The City of Prague Museum
3.11.2018, 09:00
1 / < >

Muzeum hl. m. Prahy pořádá od 25. 4. 2018 do 4. 11. 2018 v hlavní budově muzea výstavu Strašnice …zahrada Prahy, brána armád… Výstava je již osmým dílem mnohaletého projeku o pražských čtvrtích. Představuje oblast, která se stala součástí Velké Prahy až v roce 1922. Do té doby náležely Strašnice k pražskému předpolí, které bylo zasaženo prakticky každým obléháním, každou válkou či bitvou o Prahu. Vystavena budou fotografická, mapová, plánová a další vyobrazení, ale i další materiál, například předměty dokumentující činnost strašnického Sokola či stavbu strašnického kostela, archeologický materiál připomene nejstarší obyvatele strašnického prostoru, další předměty život ve Strašnicích před sto a více lety. S otevřením výstavy je již tradičně vydána stejnojmenná publikace. Zároveň jsou připraveny i doprovodné programy pro veřejnost i pro školy.


Až do 19. století tvořily Strašnice součást zemědělského zázemí Prahy, od 14. do počátku
17. století se tu kromě polí rozkládaly rozsáhlé vinice a chmelnice, v pozdější době bylo pro tuto oblast charakteristické pěstování zelí. Původní nevelká ves ležící na důležitých obchodních cestách o několika málo číslech popisných se v 18. a 19. století postupně rozrůstala a na konci 18. století vznikly samostatné Nové Strašnice.

Stavební boom pak zaznamenáváme od přelomu 19. a 20. století a během první poloviny
20. století se Strašnice staly důležitou rezidenční oblastí pražských středních vrstev. Na počátku 20. století získaly Strašnice tramvajové spojení s Prahou i železniční zastávku na důležité trati Praha–Benešov.

Velkou proměnu zaznamenaly Strašnice v druhé polovině 20. století, kdy byla zastavěna již většina plochy strašnického katastru. Na přelomu čtyřicátých a padesátých let tu vzniklo sídliště Solidarita, poté vyrostla nová, z velké části panelová, výstavba i v dalších strašnických lokalitách – v Průběžné, Rybníčkách i jinde.

V šedesátých až osmdesátých letech došlo ke zboření staré zástavby, z níž do dnešních dob zůstalo zachováno jen několik málo budov. Na počátku devadesátých let 20. století byl postaven a vysvěcen po šedesátiletém úsilí místních farníků ve Strašnicích kostel Neposkvrněného početí Panny Marie.

K výstavě je vydána výpravná publikace „Strašnice, …zahrada Prahy, brána armád…“, která má čtenářům sloužit jako obrazový historický průvodce dějinami Strašnic.


Doprovodné programy

Komentované prohlídky s autorkou výstavy

Středa 30. 5. 2018, 18:00 hod., hlavní budova muzea Na Poříčí 52

Středa 20. 6. 2018, 17:00 hod., hlavní budova muzea Na Poříčí 52

Středa 17. 10. 2018, 17:00 hod., hlavní budova muzea Na Poříčí 52


Doprovodné programy pro školy

Program k výstavě pro II. stupeň ZŠ, SŠ, gymnázia, odborná učiliště a veřejnost

Cílem programu je vzbudit či povzbudit zájem o historii i současnost Strašnic nejen u těch, kteří v této čtvrti žijí či pracují, ale také ji představit ostatním návštěvníkům v návaznosti na historický vývoj Prahy jako zajímavou a pozoruhodnou pražskou část. Součástí programu je práce s historickými mapami. Prezentaci výstavy lektor pojímá interaktivně na základě vystavených exponátů a obrazového materiálu.

Mimo rezervační systém, objednávejte na tschornova@muzeumprahy.cz.


Autorka výstavy

Pavla Státníková

Architektonické řešení

SGL project, s. r. o.

Grafické řešení

Bárta&Bárta


Autorka knihy

Pavla Státníková

Editorka knihy

Ludmila Stránská


Places & Venues