Prague
EuropeCzech RepublicMoraviaPragueSouthBohemia
Share
Tweet

Konzervovaná minulost

Konzervovaná minulost

- , 09:00
The City of Prague Museum

Adresa

Na Poříčí 52, Praha 8
zář 24
Konzervovaná minulost The City of Prague Museum
24.9.2018, 09:00
zář 25
Konzervovaná minulost The City of Prague Museum
25.9.2018, 09:00
zář 26
Konzervovaná minulost The City of Prague Museum
26.9.2018, 09:00
zář 27
Konzervovaná minulost The City of Prague Museum
27.9.2018, 09:00
zář 28
Konzervovaná minulost The City of Prague Museum
28.9.2018, 09:00
zář 29
Konzervovaná minulost The City of Prague Museum
29.9.2018, 09:00
zář 30
Konzervovaná minulost The City of Prague Museum
30.9.2018, 09:00
říj 01
Konzervovaná minulost The City of Prague Museum
1.10.2018, 09:00
říj 02
Konzervovaná minulost The City of Prague Museum
2.10.2018, 09:00
říj 03
Konzervovaná minulost The City of Prague Museum
3.10.2018, 09:00
říj 04
Konzervovaná minulost The City of Prague Museum
4.10.2018, 09:00
říj 05
Konzervovaná minulost The City of Prague Museum
5.10.2018, 09:00
říj 06
Konzervovaná minulost The City of Prague Museum
6.10.2018, 09:00
říj 07
Konzervovaná minulost The City of Prague Museum
7.10.2018, 09:00
říj 08
Konzervovaná minulost The City of Prague Museum
8.10.2018, 09:00
říj 09
Konzervovaná minulost The City of Prague Museum
9.10.2018, 09:00
říj 10
Konzervovaná minulost The City of Prague Museum
10.10.2018, 09:00
říj 11
Konzervovaná minulost The City of Prague Museum
11.10.2018, 09:00
říj 12
Konzervovaná minulost The City of Prague Museum
12.10.2018, 09:00
říj 13
Konzervovaná minulost The City of Prague Museum
13.10.2018, 09:00
říj 14
Konzervovaná minulost The City of Prague Museum
14.10.2018, 09:00
říj 15
Konzervovaná minulost The City of Prague Museum
15.10.2018, 09:00
říj 16
Konzervovaná minulost The City of Prague Museum
16.10.2018, 09:00
říj 17
Konzervovaná minulost The City of Prague Museum
17.10.2018, 09:00
říj 18
Konzervovaná minulost The City of Prague Museum
18.10.2018, 09:00
říj 19
Konzervovaná minulost The City of Prague Museum
19.10.2018, 09:00
říj 20
Konzervovaná minulost The City of Prague Museum
20.10.2018, 09:00
říj 21
Konzervovaná minulost The City of Prague Museum
21.10.2018, 09:00
1 / < >

Muzeum hlavního města Prahy pořádá od 28. března do 21. října 2018 v domě U Zlatého prstenu výstavu Konzervovaná minulost. Výstava seznámí návštěvníky s prací konzervátorů Muzea hl. m. Prahy. Práce konzervátorů je zde v takto komplexním pojetí představena poprvé po čtyřiceti letech.

Výstava Konzervovaná minulost poodhaluje to, co se odehrává v pozadí všech výstav
a návštěvníkům zůstává běžně skryto. Vystavená díla se tak z obvyklé pozice krásných unikátů mění v prostředníky, ilustrující práci konzervátorů.

Návštěvník má zcela unikátní možnost vidět díla tak, jak se dostanou konzervátorovi do ruky, a sledovat procesy, kterými musí projít, než se dostanou na výstavu. Zjistí, že práce konzervátora v sobě snoubí jak řemeslnou zdatnost, tak znalosti umění, chemie, materiálů
a technologií. Zároveň výstava představuje nové metody, jako je 3D skenování předmětů,
a spolupráci při vzdělávání nastupující generace konzervátorů. Interaktivními prvky je cíleno
i na pozornost mladších návštěvníků.

Každý předmět má svoji historii, která se začíná odvíjet od chvíle jeho vzniku. Během jeho existence na něj působí různé vlivy okolního prostředí i člověk. Práce konzervátora spočívá ve vyhodnocení všech těchto faktorů, stanovení vhodného způsobu konzervace a v jejím provedení. S vědomím toho, že se jedná pouze o jednu etapu v celém životě předmětu, musí konzervátor postupovat eticky a s pokorou. Přístup ke každému předmětu je vždy individuální.

Výstava ukazuje práci konzervátorů papíru, textilu, dřeva, kovu a keramiky. V takto celistvém pojetí je práce muzejních konzervátorských pracovišť představena poprvé po čtyřiceti letech. Jsme rádi, že se výstava koná právě v roce 2018, který byl vyhlášen Evropským rokem kulturního dědictví.

Lektorský program:

Konzervovaná minulost

Lektorské oddělení MMP připravilo pro žáky základních a středních škol program, který je seznámí s cestou předmětu v rukách konzervátora až po jeho konečné uložení v depozitáři nebo prezentaci na výstavě. Během programu budou žáci aktivně zapojeni do průzkumu a na základě získaných poznatků budou sami adjustovat jeden vybraný předmět.

Program je vhodný pro žáky 4. a 5. tříd prvního stupně ZŠ, žáky druhého stupně a nižších gymnázií a žáky středních škol a vyšších gymnázií.

Více informací o programu na: vachkova@muzeumprahy.cz.

Cena: 50 Kč/žák, pedagogický dozor zdarma.

Programy jsou vhodné pro menší skupiny (max. 30 dětí).

Autoři výstavy: Jindřiška Drozenová, Jakub Matěj Kamas, Jana Koudelková, Lenka Kutmanová, Lucie Radoňová, Lucie Živná

Architektonické řešení: Emília Jarošová

Grafické řešení: Jiří Sušanka


Places & Venues