Prague
EuropeCzech RepublicMoraviaPragueSouthBohemia
Share
Tweet

Kampa

Adresa

U Sovových mlýnů 418/5, 118 00 Praha-Praha 1, Česká republika
Romantický ostrov, oddělený od Malé Strany vltavským ramenem zvaným Čertovka. Vody z tohoto ramena se původně užívalo pro pohon mlýnů, které se zčásti zachovaly dodnes.Jako pozoruhodnost se udržují dřevěná kola na spodní vodu bývalého mlýna zvaného Huť a pozdně renesančního mlýna Velkopřevorského neboli Štěpánovského. Původně byly na ostrově jen zahrady, stavět se začalo teprve ve 2. polovině 15. století. Od 17. století až do nedávné doby se na Kampě konaly hrnčířské trhy.

Ostrov Kampa je místem procházek a odpočinku. Naskýtají se z něho krásné pohledy na Vltavu, Karlův most, malostranské věže i na Staré Město. V jednom z nízkých domků za obloukem Karlova mostu jsou dodnes zbytky románského Juditina mostu z 12. století.

Nachází se zde několik zajímavých domů, jako U Modré lišky, U Zlatého hroznu, U zlatého lva nebo U Bílé boty.

Na sever od Karlova mostu protéká Čertovka skupinou domů, lidově zvanou Pražské Benátky.
 

Dům U Modré lišky

Dům U Modré lišky je jedním ze zajímavých domů na pražském ostrově Kampa. Byl postaven kolem roku 1700 s domovním znamením nad portálem z roku 1664.
 

Dům U Zlatého hroznu

Na ostrově Kampa se nalézá původně renesanční dům U zlatého hroznu. Dům byl přestavěn v roce 1600 barokně a následně klasicisticky.
 

Dům U zlatého lva

V renesančním období byl na pražské Kampě dům U Zlatého lva, v roce 1732 byl přestavěn Bartolomeem Scottim.
 

Dům U bílé boty

Dům na pražském ostrově Kampa byl postaven v době baroka J.Jägrem. Vyzdoben je bohatými rokokovými štukaturami.