Prague
EuropeCzech RepublicMoraviaPragueSouthBohemia
Share
Tweet

Vyšehrad Praha

Adresa

V pevnosti 159/5B, 128 00 Praha-Praha 2, Česká republika
Pošli dotaz o Vyšehrad Praha

Stará legenda praví, že Vyšehrad byl prvním sídlem českých králů ze kterého národu západních Slovanů vládla kněžna Libuše, která prorokovala budoucí slávu města Prahy. Kněžna Libuše si za manžela a budoucího zakladatele českého královského rodu zvolila prostého oráče Přemysla. Založila tak dynastii, která přetrvala 400 let.

Pravdou však je, že archeologické výzkumy potvrdily, že první hrad stál na Vyšehradě až v 10. století. V roce 972 nechal kníže Boleslav II. na Vyšehradě vystavět mincovnu, ve které razil své denáry.
Vojenský význam hradu se ukázal až v letech 1003 – 1004, kdy Čechy obsadil polský král Boleslav Chrabrý. Vyšehrad byl tehdy jediným místem, kde se české vojsko ubránilo.
Vyšehrad si za své sídlo vybral i kníže Vratislav II, který byl roku 1085 korunován za prvního českého krále. V roce 1070 opustil Pražský hrad, kvůli neshodám s pražským biskupem, svým mladším bratrem Jaromírem.
Vratislav II. nechal oddělit hradbami církevní a světský okrsek. V celém areálů pak nechal postavit několik kostelů. Jako jediný kostel v původní podobě z 11. století se zachovala románská rotunda sv. Martina. Král Vratislav se nakonec nechal na Vyšehradě i pohřbít a s ním i některá další knížata.

Posledním knížetem sídlícím na Vyšehradě byl v letech 1125 – 1140 Soběslav I.
Teprve za jeho působení byly připomenuty Přemyslovy lýčené střevíce, mošna a radlice, uchovávané na Vyšehradě jako památka na selský původ Přemyslovců.
Roku 1158 se stal po Soběslavovi I. králem Vladislav II., který definitivně přesídlil zpátky na Pražský hrad.
Vyšehrad dal pak přebudovat až Karel IV., ale nikdy se na něj nevrátil. Vnímal Vyšehrad jako symbol bájného sídla přemyslovců, z jejichž rodu po matce sám pocházel.

Vstupní branou do Vyšehradu směrem od Pankráce je Leopoldova brána. Pochází z 2. poloviny 17. století z doby barokního opevnění. Nalevo od brány je vchod do zpřístupněné části vyšehradských kasemat – prostor v tělese obranných hradeb z roku 1742.
Táborská brána je raně barokní stavba r roku 1655 uzavírá předsunuté opevnění směrem k pankrácké pláni.

Známou památkou Vyšehradu je kostel sv. Petra a Pavla spolu s vyšehradským hřbitovem, kde byly pohřbeny významné osobnosti českého národa.

V místech bývalého královského jádra se rozkládají Vyšehradské sady jsou zde sochy a sousoší s námětem českých pověstí Lumír a Píseň, Záboj a Slavoj, Ctirad a Šárka a Přemysl a Libuše od J.V. Myslbeka. Sochy sem byly přemístěny z Palackého mostu, kde původně stály.