Prague
EuropeCzech RepublicMoraviaPragueSouthBohemia
Share
Tweet

Zahrada Kinských

Adresa

náměstí Kinských 234/5, 150 00 Praha 5-Smíchov, Česká republika

Na jižním svahu Petřína, kde se dnes rozkládá zahrada Kinských, byla od 12. století vinice kláštera v Plasích, v níž stál dvůr s kostelíkem, zbořeným husity r. 1429. Místo zůstalo pusté a dostalo název Vrabcovna. Pouze v dolní části pozemku byly zelinářské zahrady. V roce 1828 je od Václava Novotného koupila Růžena Kinská, matka zakladatele zahrady. V témže roce kníže Rudolf Kinský započal s budováním honosné zahrady s letohrádkem. Zahradu navrhl hospodářský ředitel Kinských František Hóhnel, který též práce řídil. Návrh letohrádku vypracoval architekt Jindřich Koch, který patrně navrhl i základní dispozici a prostorový rozvrh rovinaté části zahrady, vyvinuté na ose směřující k chrámu Panny Marie před Týnem, a hlavnímu sídlu Kinských, paláci na Staroměstském náměstí stojícímu v sousedství chrámu. Na obtížné terénní úpravě údajně pracovalo několik set dělníků. Výstavba empírového letohrádku byla ukončena v roce 1831, do roku 1836 byly provedeny modelace terénu, výsadby a podchyceny četné prameny, vybudovány cesty, vyraženy štoly a založeny dva rybníky s vodopádem mezi nimi.