Prague
EuropeCzech RepublicMoraviaPragueSouthBohemia
Share
Tweet

Klausová synagoga

Adresa

U starého hřbitova 39/1, 110 00 Praha-Praha 1, Česká republika
V barokní budově Klausové synagogy, postavené koncem 17. století v místech, kde na přelomu 16. a 17. století učil rabbi Löw, je instalována stálá expozice muzea, věnovaná židovským tradicím a zvykům, které dodnes zůstávají zrcadlem židovské minulosti.

Vchod do expozice lemují fotografie bývalého pražského ghetta před asanací na přelomu 19. a 20. století, které návštěvníka přenášejí do prostředí, v němž se rozvíjel židovský život v minulosti. Ukázky rukopisů a tisků bible a talmudu jej seznamují se základními památkami židovské kultury a náboženství, které určovaly židovský myšlenkový vývoj ve středověku a z nichž vyrůstaly bohaté židovské zvyky, tvořící základ židovského folklóru.

Hlavní část expozice je instalována v hlavní lodi synagogy, pod jejíž barokní klenbou se rozvíjí sled zvyků a tradic, provázejících život příslušníka židovské společnosti od kolébky až do hrobu. Vystavené předměty, vynikající doklady židovského městského i venkovského umění, pocházejí většinou ze 17. a 18. století, z části i z 19. století.
 

OTEVÍRACÍ DOBA

zimní čas 9.00 - 16.30 hod.
letní čas 9.00 - 18.00 hod.
Muzeum je otevřeno denně s výjimkou soboty a židovských svátků.